VISI 4B 1. Menyatu, menyusun dan mengembeling tenaga belia untuk mengambil peranan positif dalam pembangunan Negara dan untuk menegakkan masyarakat yang adil;
 2. Memberi pendidikan rohani dan jasmani ;
 3. Melatih ahli-ahli mengambil bahagian yang sepenuhnya demi kepentingan Belia 4B, Agama, Bangsa dan Negara.
 4. Menegakkan dan menganjurkan pengkajian, latihan dan bimbingan untuk belia-belia dalam semua bidang kemahiran dan pengetahuan.
 5. Memaju dan mengukuhkan kedudukan ekonomi ahli-ahli untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur
 6. Menaja dan memimpin usaha-usaha berkhidmat yang tulen yang berdasarkan rasa tanggungjawab dan keihklasan.
 7. Menggalakan ahli-ahli bergerak ke arah kehidupan yang sempurna yang berasakan kehormatan diri dan sifat berdikari dan berdisiplin.
 8. Berusaha untuk memelihara, memperkembangkan dan mempertahankan keutuhan Bahasa Melayu dan Kebudayaan Kebangsaan yang berteraskan Kebudayaan Melayu.
 9. Bekerjasama dengan kerajaan dan pertubuhan-pertubuhan sukarela yang sehaluan dengan kehendak-kehendak, tujuan dan perjuangan Belia 4B.
 10. Memajukan sokongan kepada kerajaan dan kepada badan-badan lain yang sesuai.
 11. Berusaha mempertahankan, menegak dan memperkembangkan agama Islam, agama rasmi negara.